Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta myös huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisia määräyksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamisessa, antaa suunnittelijoille ohjeita, valvoo omalta osaltaan kaavojen toteumista ja noudattamista sekä päättää lupa-asioista.

Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Rakennusjärjestys

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on oltava maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennusjärjestys, joka ohjaa rakentamista. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Kiteen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.3.2014.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • PTV-sisältö

    Otsikko: Ajankohtaista

    AJANKOHTAISTA