Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvittavat luvat
 

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitset lähestulkoon aina luvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupa voi olla toimenpiteestä riippuen:

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • maisematyölupa
  • purkamislupa tai purkamisilmoitus
  • kirjallinen ilmoitus.

Ennen rakennusluvan päättämistä voidaan hankkeeseen tarvita myös poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun päättää Kiteen kaupungin tekninen lautakunta poikkeuksena rantaan rakentaminen, mikä kuuluu ELY keskuksen päätösvaltaan. Poikkeamispäätöksen päättää joko Kiteen kaupungin tekninen lautakunta tai ELY-keskus riippuen poikkemisesta.