Nuorisoseurat ja -järjestöt

Nuorisojärjestötyö
 

Kiteen kaupungin nuorisotoimen tavoitteena on taata kiteeläisille lapsille ja nuorille monipuoliset ja mielekkäät harrastusmahdollisuudet nuorten vapaa-ajalla sekä keskustassa että syrjäkylillä. Säännöllistä, tavoitteellista ja ohjattua kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Toimijoiden kanssa voidaan tehdä vuosittain syys- ja kevätlukukausille kumppanisopimukset toiminnan järjestämisestä.

Kiteen kaupungin nuorisotoimi maksaa kullekin kumppanille sopimuksessa määritellyn korvauksen sovitusta kerhotoiminnan toteutuksesta sekä tarjoaa tarvittaessa ohjausta, apua ja tukea kerhotoimintaan liittyvissä asioissa. Kiteen kaupungin nuorisotoimi järjestää säännöllisesti kumppani-iltoja, joissa on mahdollista jakaa hyviä toimintaperiaatteita ja saada vertaistukea omalle toiminnalle. Tarkoituksena on tiivistää toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikusta. Vuorovaikutuksen myötä vältytään myös päällekkäisen työnteolta.
 
Tällä hetkellä Kiteen alueella toimii yhteensä 24 erilaista kumppanikerhoa. Kerhojen pääasiallisina sisältöinä ovat liikunta, musiikki, sosiaalinen vahvistaminen, kädentaidot, luonto, taide sekä erilaiset monitoimikerhot. 

Kiteen nuorisotoimi myöntää myös kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta tapahtuu Kiteellä.

Kiteen kaupungin nuorisotoimi on avoin myös muille erilaisille yhteistyömuodoille esimerkiksi erilaisten nuorisotapahtumien ja retkien merkeissä. Yhteistyössä on voimaa! Otathan rohkeasti yhteyttä!
 

Sanna Oikarinen   Tapio Niskanen
Nuoriso-ohjaaja
 
Vapaa-aikapäällikkö
p. 040 105 1055   p. 040 105 1189
sanna.oikarinen(at)kitee.fi
  tapio.niskanen(at)kitee.fi
     
Nuorisotoimisto   Vapaa-aikatoimisto
Kiteentie 25   Kiteentie 25
82500 Kitee   82500 Kitee