Maaperän suojelu

Maaperän suojelu

Maaperän pilaaminen on kiellettyä (YSL 16 §). Se, joka on aiheuttanut maaperän pilaantumisen on velvollinen puhdistamaan sen. Toissijainen vastuu on kiinteistön haltijalla ja mikäli pilaajaa ei löydy, eikä kiinteistönhaltijalle voida kohtuusyistä puhdistamisvelvoitetta asettaa, on puhdistamisvastuu kunnalla.

Ennen puhdistustöihin ryhtymistä, on pilaantuneen maaperän laatu ja laajuus ensin selvitettävä, laadittava kunnostussuunnitelma maaperän puhdistamisesta ja ilmoitettava puhdistamisesta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

Ilmoituslomake ja lisätietoja pilaantuneen maaperän puhdistamisesta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.