Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja avataan heille väylä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.


Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole työllistyneet työhallinnon toimenpitein: sen asiakkaita ovat työttömät, jotka saavat työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea.

Kuntouttava työtoiminta on velvoittavaa kaikenikäisille siihen ohjatuille. Alle 25-vuotiaat ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Pyrkimyksenä on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kaupungin sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston työvoimaneuvoja. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työvoimatoimisto.
Suunnitelman tekemisestä ja kuntouttavasta työtoiminnasta voi tiedustella  lisää Työvoiman palvelukeskuksen sosiaaliohjaajalta.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kaupungin eri toimipisteissä sekä erilaisissa yhdistyksissä avustavissa työtehtävissä.
Työtoimintaa voi olla esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, kirjastossa, vanhustyössä sekä kädentaitoja vaativat tehtävät, kuten entisöinti tai pyöränkorjaus. Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet.

Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä.

Työtoimintajakso on 3 – 24 kuukautta, jolloin siihen on osallistuttava vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana 4 – 6 tuntia päivässä.