Kumppanuus

Markkinointiviestintäkumppanuus
 

Kiteen kaupunki hakee vuosittain markkinointiviestintäkumppaneita. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka  edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä tai vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä.

Markkinointiviestintäkumppanin tulee

 1. edistää myönteistä sisäistä ja ulkoista kaupunkikuvaa
 2. tuoda esille Kiteen kaupunkia tapahtuman yhteistyötahona markkinoinnissa
 3. pitää esillä sovittuja, kaupungin graafiseen ohjeistukseen liittyviä visuaalisia tai sanallisia elementtejä (esim. logo, tekstit) tapahtuman markkinoinnissa
 4. raportoida toiminnasta ja arvioi sen vaikuttavuutta ja tuloksia yhteisissä tapaamisissa.

Markkinointiviestintäkumppanit 2018

Haku käynnissä, haku 21.9. kello 15:een mennessä. 

Kumppanuus Kiteen kaupungilla


Palvelutuotannon kumppanuus

Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä.
Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuden avulla kuntalaisille tuotetaan tärkeitä palveluja, kehitetään kaupungin elinvoimaisuutta ja parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Kumppanuus ei ole palvelujen ulkoistamista, vaan kumppanuusavustusta, jolla tuetaan sekä kaupungin tavoitteita että kumppanin omaa toimintaa. Kumppanuus on tavoitteellista ja molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä. Toiminnan tavoitteet ovat yhdensuuntaiset kaupungin tavoitteiden kanssa. Kumppanuudessa olennaista on keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.
Kumppanuuden tarkoituksena on myös kannustaa järjestöjä ja yhdistyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä edistää elinvoimaisen kaupungin yhteisöllisyyttä. Kuntalaisjärjestön ollessa kumppanina, järjestön edustajat ovat samaan aikaan palvelun tuottajia ja käyttäjiä, jolloin kumppanuusjärjestön toiminta on vastuullista ja aktiivista.

Kumppanisopimuksessa sovitaan tapauskohtaisesti taloudellisesta tuesta, työpanoksesta tai muusta sovittavasta korvauksesta. Kaupungin ja kumppanin väliset vastuut ja työjako määritellään tarkemmin kumppanisopimuksessa.Kumppanisopimuksia voidaan solmia koko vuoden ajan.

Esimerkkejä kumppanuudesta palvelutuotannossa

 • Luontopolkujen kunnostus
 • Vanhusten ulkoiluttaminen ja muu viriketoiminta vanhuksille
 • Nuorisokerhojen pito
 • Monttu-studion nuorisomusiikkitoiminta.
 • Liikuntapaikkojen ylläpito, mm. hyppyrimäki, rantakenttä.
 • Kylien latuverkoston ja liikuntapaikkojen ylläpito
 • Tapahtuman järjestäminen (konsertit, liikuntatapahtumat yms.)

Järjestö, yhdistys, seura, yritys tai yksityinen henkilö - jos koet, että haluaisit toimia Kiteen kaupungin kumppanina jonkin palvelun tuottamisessa, ota yhteyttä Kiteen kaupungin kumppaniyhteyshenkilöön tai kyseisen toimialan johtajaan.

Kumppanisopimus
Kumppanuussopimus, täytä ja tulosta (vaatii toisen ohjelman avaamisen, esim. Acrobat Reader-ohjelman)
 

Yhteystiedot

Kiteen kaupungin kumppaniyhteyshenkilö:
Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189, tapio.niskanen(a)kitee.fi
Vs. tekninen johtaja Ari Jumppanen, ari.jumppanen(a)kitee.fi

Kuntamarkkinointiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä:
Johdonsihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015 tai satu.juntunen(a)kitee.fi