Kesälahden koulu 1-9

Ajankohtaista

 


15.-21.10.2018 syysloma

19.12.2018 joulujuhla klo 18


 

Tervetuloa Kesälahden kouluun!

 

Kesälahden koulu on 1.-9.-luokkien yhtenäiskoulu ja se sijaitsee Kiteen eteläpuolen kaupunkitaajamassa. Kirjasto palvelee koulun yhteydessä. 

Koulumme tehtävä, tavoitteet ja toiminta-ajatus perustuvat seuraaviin asioihin:

 • kestävät moraaliset arvot, erityisesti rehellisyys
 • vastuullisuus yksilönä, yhteisössä ja ympäristössä
 • suvaitsevaisuus
 • tasa-arvo

Oppilaat osallistuvat koulun asioiden käsittelyyn. Osallistuva oppilaskunta onkin yksi koulun tärkeistä voimavaroista.

Kansainvälisellä toiminnalla on koulussamme pitkä historia ja viimeisen kahden lukuvuoden aikana olemme olleet mukana Erasmus+ -hankkeessa sekä pidämme aktiivisesti yhteyksiä ystävyyskouluumme Saksan Bogenissa. Koulumme on myös mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa -kouluohjelmassa.

 

 


 

 

 

 

 

 

  

Henkilökunta

 

Rehtori Aine Luokka Puhelinnumero
Konttinen-Miinalainen Lilja     040 105 2102
       
Luokanopettaja      
Haverinen Kati musiikki 1 040 105 2125
Ahokas Katja venäjä 2 040 105 2117
Suomalainen Veera kotitalous 3 040 105 1121
Muhonen Jaana liikunta 4 040 105 2109
Luukkainen Leila vastuuopettaja, musiikki 5 040 105 2121
Konttinen-Miinalainen Lilja rehtori 6 040 105 2102
       
       
Aineenopettaja Aine Luokanvalvoja  
Ahlholm Jouni tietotekniikka   040 105 2122
Helynen Juha matematiikka, fysiikka, kemia 9                      040 105 2204
Liimatta-Passi Päivi äidinkieli ja kirjallisuuus   040 105 1050
Karjalainen Tarja saksa, englanti   040 105 2006
Korjus-Kiviaho Sari englanti, ruotsi 7 040 105 2116
Mikkonen Anu opinto-ohjaus   040 105 2105
Palo Jorma tekninen työ   040 105 0446
040 105 2113 (TN-luokka)
Puumalainen Tarja historia, maantieto, biologia, uskonto, terveystieto, yht.kuntaoppi 8 040 105 1119
Rotinen Hanna luokanopetus, tekstiilityö, kuvataide   040 105 2107
Vuomajoki Kirsi ortodoksinen uskonto   050 536 4427
       
Erityisopettajat      
Marjamaa Eila erityisopetus 1-6 Pienryhmä 040 105 1302
Kurki-Joensuu Katariina erityisopetus 7-9 Pienryhmä 040 105 2106
       
Koulunkäyntiohjaajat      
Ikonen Ann-Mari      
Laukkanen Mari      
Mujunen Raili      
       
Koulusihteeri      
Multanen Heini     040 105 2104

 

Opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edu.kitee.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kitee.fi

 

 

 

  

Oppilaskunta

Kesälahden koulussa toimii 1.-6. -luokkien sekä 7.- 9. -luokkien oppilaskunnat. Hallitukseen jokainen luokka valitsee edustajansa. Oppilaskunta järjestää vuosittain esim. taksvärkkikeräyksen, konvia, teemapäiviä jne. Oppilaskunnan ohjaajana vuosiluokilla 7.- 9. toimii Jorma Palo ja vuosiluokilla 1.-6 Eila Marjamaa.

Tukioppilaat

Koulussamme on ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjaamaa tukioppilastoimintaa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tukioppilaat ovat 8. - 9. -luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilaiden alkeis- ja jatkokoulutuksen järjestää MLL:n Pohjois-Karjalan piiri.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat perehdyttävät uusia oppilaita kouluun, järjestävät ohjelmaa 7. luokkalaisten ryhmäyttämispäivään, pitävät päivänavauksia ja järjestävät teemapäiviä ja -viikkoja. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Päivi Liimatta-Passi.
 

 

 

Liikuntakerho 1.10.-27.11.2018 keskiviikkoisin klo 13-14
28.11.2018-31.1.2019 tiistaisin klo 13-14

Liikutaan ulkona koulun pihassa ja salissa, pelataan, leikitään, opetellaan ryhmäytymistaitoja. Liikkumista hyvällä mielellä!
Katja Ahokas

Pikkukokkikerho keskiviikkoisin klo 17-19
parilliset viikot luokat 1-3
parittomat viikot luokat 4-6
Ruoan laittoa, leivontaa sekä jälkien raivaamista, tiskaamista ja siivoamista.
Opetuskeittiö, Pyhäjärvi-talo/Martat

4H-tanssikerho torstaisin klo 15-16 (alkaa syysloman jälkeen)
Leikit, tanssi
Liikuntasali/Anette Haverinen ja Tinja Suomalainen

Kesälahden kalakerho torstaisin klo 16-18
Harjoitellaan kalastusvälineiden tekoa. Ohjelmassa myös kalastusta.
Teknisen työn luokka, Pyhäjärvi-talo/KKM Ry

Parlamenttikerho maanantaisin klo 15-16
alkaa tammikuussa 2019!

Ajankohtaisten asioiden seuraaminen, varjovaalien järjestäminen, Helsingin kerhotapaamiseen osallistuminen, nuorten parlamentti ja lehtijutun kirjoittaminen.
Puruvesi-talo/Tarja Puumalainen 

 

 

 

 
 

 

Välipala tarjotaan kerhoa ennen niille oppilaille, joilla on ollut kuusituntinen koulupäivä

 

 

 

 

Järjestyssäännöt

 

Poissaolot

Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle, luokanopettajalle tai muulle opettajalle.

Poukkuluoso-talo 040 105 2112 (vuosiluokat 1 - 6)

Puruvesi-talo 040 105 2111 (vuosiluokat 7 - 9)

Kanslia 040 105 2104

Luvan enintään viiden päivän poissaoloon pätevästä syystä myöntää luokanvalvoja/luokanopettaja. Pidempiin poissaoloihin lupa on anottava kirjallisesti rehtorilta.

poissaolohakemus 1-6        poissaolohakemus 7-9

 

 Kouluterveydenhoitaja Anni Lappalainen 013 330 5302
anni.lappalainen(a)siunsote.fi

Vastaanotto Kesälahden terveyskeskuksen tiloissa
Terveydenhoitaja on paikalla yleensä keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Ajan varaaminen etukäteen suositeltavaa.
Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse ja Wilma-viestillä.


Ajanavaraus
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app
Ajanvaraukset numerosta: 013 330 2841

..

 

 

 

 Kansainvälinen toiminta

 

Koulumme opetussuunnitelmassa opetuksen eräs painopistealue on kansainvälisyys. Yhteistyö venäläisen Sortavalan koulu no 3:n ja virolaisen Varstu Keskkoolin kanssa alkoi 1980-luvun lopulla. Koulujen välillä on toteutettu useita leirikouluja ja luokkaretkiä.

Koulumme oli mukana Socrates-projektissa vuosina 1995 - 1998, jolloin käynnistyi yhteistyö kreikkalaisen Naoussan koulun ja saksalaisen Bogenissa sijaitsevan Veit Höser Gymnasiumin kanssa. Kolmen koulun yhteistyö oli hyvin aktiivista ja oppilas- ja opettajavaihtoja toteutettiin useita.

Socrates-projektin päättymisen jälkeenkin leirikouluvierailuja on järjestetty sekä Kreikkaan että Saksaan. Ystävyyskouluyhteistyö ja leirikouluvaihto on ollut säännöllistä etenkin saksalaisen koulun kanssa. Bogenin koulun oppilaat ovat olleet leirikoulussa Kesälahdella mm. vuosina 2001, 2004 ja 2014. Kaikilla kerroilla on tehty yhteinen matka myös Sortavalan ystävyyskouluun. Kesälahden koulun oppilaat ovat edellisen kerran vierailleet Bogenissa v. 2003, 2006, 2011 ja 2013.

Kesälahden koulun aktiivisesta kansainvälisestä toiminnasta on osoituksena se, että v. 1999 - 2014 on toteutettu 17 leirikoulu- tai luokkaretkimatkaa ystävyyskoulujen välillä. Koulumme kansainvälinen toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain yhteydenpitoon ystävyyskouluihin. Lukuvuoden 2006 - 2007 alussa koulumme liittyi kestävän kehityksen kansainväliseen ENO - Environment Online -verkkokouluun. Keväällä 2011 koululla työskenteli tsekkiläinen Comenius-apuopettaja.

Lukuvuosina 2012-2014 olimme mukana kahdeksan maan yhteisessä Comenius-hankkeessa. Syyskuusta 2014 alkaen Kesälahden koulu koordinoi uutta Erasmus+ -hanketta. Uuden hankkeen kumppanusmaita ovat Saksa, Slovenia, Espanja, Unkari ja Tsekit.

 

 

 

 Koululaiskuljetukset
 


KOULUKURAATTORI Arto Hernetkoski 013 330 5345

- voit varata ajan soittamalla tai Wilman kautta
- voit pyytää huoltajaa tai opoa varaamaan sinulle ajan
- voit tulla myös ilman ajanvarausta
- tavattavissa Kesälahden terveyskeskuksessa kouluterveyden hoitajan huoneessa

TIISTAISIN klo 9-15


KOULUPSYKOLOGI Zara Dalla Valle 013 330 5330

- voit varata ajan soittamalla tai Wilman kautta
- voit pyytää huoltajaa tai opoa varaamaan sinulle ajan
- ottaa vastaan Kesälahden terveyskeskuksessa kouluterveydenhoitajan huoneessa

MAANANTAISIN klo 9-15

  
  

 

Ota yhteyttä

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen

Puh. 040 105 2105

Sähköposti anu.mikkonen@edu.kitee.fi   

Käyntiosoite Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

 

Oppilaanohjaus Kesälahden koulussa

Oppilaanohjaaja on koulussa oppilaita varten. Yhteistyö huoltajien, koulun henkilökunnan, yritysten, oppilaitosten ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on keskeinen osa ohjaustyötä. Ohjauskeskusteluihin ovat tervetulleita myös huoltajat. 

Oppilaanohjaajan tehtävänä on tukea

 • nuoren kasvua ja kehitystä
 • opiskelutaitoja
 • itsetuntemusta
 • jatko-opintoihin suuntautumista

Oppilaanohjaaja tutustuttaa nuoria työelämään, ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lukuvuoden 2018-2019 keskeisiä tapahtumia

Työelämään tutustumista (TET) on Kesälahden koulussa lukuvuonna 2018-2019 seuraavasti:

 • 7. luokalla yksi päivä/oppilas oman koulun keittiöllä
 • 8. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 12 eli 18.-22.3.2019
 • 9. luokalla viisi päivää oppilaan itse toivomassa työpaikassa, viikolla 44 eli 29.10-2.11.2018

Valinnaisaineita valitaan kevättalvella 6. ja 7. luokkalaisten kanssa uuden opetussuunnitelman tarjonnasta. Koteihin ja oppilaille lähetetään tietoa valinnaisuuden vaihtoehdoista kevättalvella.

Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Haku tehdään koulussa sen jälkeen, kun oppilas on palauttanut huoltajan allekirjoittaman lomakkeen, johon on merkitty hakukohteet.  Yhteishausta tiedotetaan huoltajia kotiin lähetettävällä tiedotteella, Wilman kautta ja 9.luokkien vanhempainillassa maanantaina 19.11.2018.

Oppilaiden kanssa tehdään lukuvuoden aikana oppilaitos- ja yritysvierailuja Kiteelle, Joensuuhun ja Savonlinnaan. 

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen on toistaiseksi Kesälahden koululla 2-3 päivänä viikossa, muina päivinä Kiteen lukiolla.

Linkkejä jatko-opintojen suunnittelua varten

Lähiseudun jatko-opintopaikkoja

Lukio-opintoja

Ammatillisia opintoja

Kansanopistoja

Ammatillista erityisopetusta

 

Tietoa ammateista, koulutuksista ja hakemisesta koulutuksiin

https://opintopolku.fi/wp/fi/

http://kunkoululoppuu.fi/

http://ammatinvalinta.fi/

 

Ammatinvalintatesti

https://www.mol.fi/avo/

 

 

 

 

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston ja Oppismistutkimuksen keskuksen yhteistyön tuloksena.

Kesälahden koulu on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu -toiminnassa. Koululla on nimetty toimintaa koordinoiva sekä kiusaamistapauksia selvittelevä KiVa-tiimi. Tiimiin kuuluvat alakoululla Katja Ahokas ja Kati Haverinen, yläkoululla Tarja Puumalainen ja Hanna Rotinen.

www.kivakoulu.fi

 

 

 

  

Välipalaan on oikeutettu oppilaat niinä päivinä, kun koulupäivän pituus on kuusi tuntia. Välipalalla on tarjolla näkkäriä, levitettä ja maitoa. Välipala on koulun ruokasalissa klo 13 välitunnilla. Erityisruokavaliot huomioidaan.

 

RuokalistaTodistus erityisruokavalion tarpeesta

 

Ilmoitus kasvisruokavalion yms. tarpeesta

Yhteystiedot


Rehtori Lilja Konttinen-Miinalainen 040 105 2102
Vastuuopettaja Leila Luukkainen 040 105 2121

Kanslia Heini Multanen 040 105 2104

Oppilaanohjaaja Anu Mikkonen 040 105 2105

Opettajat (1-6)  040 105 2112 alakerta, 040 105 2118 yläkerta
Opettajat (7-9) 040 105 2111 

Kouluterveydenhoitaja Anni Lappalainen 013 330 5302
Koulukuraattori Arto Hernetkoski 013 330 5345
Koulupsykologi Zara Dalla Valle 013 330 5330

Koulun osoite: Pyhäjärventie 6c
                        59800 KESÄLAHTI (luokat 1-6)

                        Pyhäjärventie 3
                        59800 KESÄLAHTI (luokat 7-9)