Jätehuolto

Sopensuon jätteenkäsittelypaikkaSopensuon jätteenkäsittelypaikalla toimii yhdyskuntajätteen (sekajätteen) siirtokuormausasema. Asemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:lle energiahyötykäyttöön.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikan toiminnot:

  • yhdyskuntajätteen siirtokuormausasema
  • puhtaiden ylijäämämaiden ja pysyviksi jätteiksi luettavien rakennusjätteiden kaatopaikka
  • biojätteiden ja jätevesilietteiden biokaasutus
  • hyötyjätteiden vastaanotto
  • vaarallisten jätteiden vastaanotto
  • sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto
  • lumen läjitys

Jätteiden keräys ja kuljetus

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Myös niiden kiinteistöjen, joille aikaisemmin on myönnetty vapautus järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, on tullut velvoite liittyä tähän järjestelmään viimeistään 1.1.2006.

Jätteenkuljetuspalveluja Kiteellä järjestää:

    Lassila & Tikanoja Oyj,
    Puhoksentie 15, 82500 Kitee,
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570, 050 527 8060

   Kiteen Jätehuolto Oy
   Sumpputie 1
   82500 Kitee
   nettisivut: www.kiteenjatehuolto.fi
   sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
   p. 0400 418 011

Kiteen kaupungille on tulossa uudet jätehuoltomääräykset ja ne ovat nyt lausunnoilla eri viranomaisilla, Jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten perustelumuistio löytyy oheisesta linkistä

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio


 Kiteen kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Jätteiden käsittelystä perittävät maksut

 

Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa ja jäteverolaissa tarkoitettua käsittelymaksua. Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöillä asuvien henkilöiden määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos sen on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi.  Kiteen kaupungin jätemaksutaksa on tarkistettu  vuosittain vastaamaan nykyisiä jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia.

Kiteen kaupungin jätemaksutaksa 1.1.2017

Kiteen kaupungin jätemaksutaksa 1.1.2018

Ota yhteyttä

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka on avoinna ma - pe klo 8 - 16.00.
Arkipyhinä ja muina aikoina jätteenkäsittelypaikka on suljettu.

Yhteystiedot:
Sopensuon jätteenkäsittelypaikka
Puhoksentie 15, 82500 Kitee
Puh. 040 105 1231 tai
050 378 7570
www.lassila-tikanoja.fi kotisivut