Ilman ja veden laatu

Ilman ja veden laadun seuranta Kiteellä

Yhdyskuntailman laatua seurataan laskeumamittauksin ja ilman epäpuhtauksien aiheuttamia vaikutuksia bioindikaattoritutkimuksin.

Vesistöjen laadun seurantaa tehdään lähinnä velvoitetarkkailutulosten ja vuosiraporttien perusteella. Seurattavia vesistöjä ovat pistekuormituksen alaiset järvet- Kiteenjärvi, Ätäskö, Puhoslampi, Orivesi ja Sirkkajoki-Lepikonjoki ja Pyhäjärvi. Lisäksi kesäisin tehdään reaaliaikaista levätarkkailua Kiteenjärvestä, Orivedestä ja Pyhäjärvestä.

Ajankohtaista tietoa levätilanteesta löydät ympäristöhallinnon sivuilta. Sinilevän voit tunnistaa yksinkertaisen jokamiehen kenttätestin avulla.