Ota yhteyttä - anna palautetta!

Matkailuesitteet, Tourism Brochures


Maistiaisia
Kiteenarium-konsertista kesältä 2017

Ajankohtaista

« Takaisin

Kiteen kaupungin vuoden 2017 tulos 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen

TIEDOTE  7.3.2018

 

KITEEN KAUPUNGIN VIIME VUODEN TULOS 6,5 MILJ. EUROA YLIJÄÄMÄINEN

Kaupunki jatkoi onnistuneesti talouden kohentamista jo neljäntenä vuonna peräkkäin samalla kun palvelut pidettiin hyvässä kunnossa ja erityisesti nuorten ja lasten palveluja parannettiin.

Kaupungin toimintakate parani eli nettomenot pienenivät kaupungin oman toiminnan suunnitelmallisuuden ja tuloksellisuuden ansiosta sekä kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta. Viime vuonna nettomenot pienenivät 1,2 % edellisestä vuodesta. Kiteen kaupungin nettomenot pienentyivät jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa budjetoitua parempana.

Kiteen verotulot, yhteensä 34,3 milj. euroa, laskivat 1,1 % vuoteen 2016 verrattuna. Kunnallisverotulot vähenivät 1,3 %. Kiteen kaupunki laski tuloveroprosenttia 0,5 %-yksiköllä vuodeksi 2017. Tuloveroprosentti oli 21,5 %. Osa kunnallisverotulojen vähenemisestä selittyy veroprosentin laskulla. Yhteisöverotulot kasvoivat 14,6 %. Kiinteistöverotulot, 2,7 milj. euroa vähenivät 0,3 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentteja alennettiin vuonna 2017. Valtionosuudet kasvoivat 0,6 % ollen 37,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin viime vuoden tulos on 6,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kiteen kaupungilla on kertynyttä ylijäämää 16,9 miljoonaa euroa eli 1606 euroa/asukas.

Velkamäärä pieneni, sillä nettoinvestoinnit olivat vähäiset ja ne rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella ja vanhoja velkoja vähennettiin lainojen lyhennyssuunnitelmien mukaisesti.  Kiteen kaupungilla on velkaa vuoden 2017 lopussa 8,1 miljoonaa euroa eli 772 euroa/asukas.

Vuosi 2017 vankistaa kaupungin taloutta. Valtuuston viime marraskuussa hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti talous pidetään hyvässä kunnossa. Vaikka tulos oli viime vuodelta hyvä, jopa erinomainen, tekemistä riittää.  Kaupungin päähuomio kohdennetaan elinvoimaan ja työpaikkoihin, sillä kaupungin suurin haaste on korkea työttömyys. Palvelut halutaan pitää hyvässä kunnossa ja niitä halutaan kehittää edelleen ja tämä edellyttää taloudellisia resursseja. Kaupungin konserniin kuuluvat vuokrataloyhtiöt edellyttävät kaupungilta taloudellisia panoksia. Valtiovarainministeriön laatimat maakuntauudistusta koskevat tämänhetkiset laskelmat osoittavat Kiteen olevan maakunnan suurin häviäjä kunnille tulevissa valtionosuuksissa.

Tilinpäätös valmistuu kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin sitä  analysoidaan tarkemmin.

Eeva-Liisa Auvinen
kaupunginjohtaja


Tapahtumat

Lähiruokaopas

Lähiruokaopas Keski-Karjalaan