Elinkeino-ohjelma

Elinkeino-ohjelman laatiminen


Kiteen kaupungissa laaditaan tänä syksynä uusi elinkeino-ohjelma yhdessä Keti Oy:n, Kiteen Yrittäjät ry:n ja Kesälahden Yrittäjät ry:n sekä keskeisten muiden sidosryhmien kanssa.

Seuraa näillä sivuilla elinkeino-ohjelman laatimistyötä.