Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset


Kiteen kaupungilta vuonna 2017 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin yhteispalvelupisteeseen os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta. Tarkempia tietoa avustusten hakemisesta on www.kitee.fi/avustukset sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

KAUPUNGINHALLITUS

Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 31.3.2017 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö Eija Hämäläinen, puh. 040 105 1002. Hae täältä Kyläavustushakemus (tulostettava)

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Hakuaika 8.2.2017 kello 15 mennessä. Lisätietoja johdon sihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015. Hae täältä

Kesälahden ja Kiteen kuntaliitoksessa perustettu aluejohtokunnan tehtävänä on muun muassa edistää kesälahtelaisten hyvinvointia, johtaa alueen kehittämistä sekä vastata järjestöavustuksista. Aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia ja niitä voi hakea 30.4.2017 saakka. Lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen, puh. 040 105 2002.
Aluejohtokunnan avustusperiaatteet ja lomake hakua varten.

Aiemmin perusturvalautakunnan myöntämiä järjestöavustuksia haetaan nyt kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää perusturvan toimialaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2017 avustusten hakuaika päättyy 31.3.2017 klo 15.00. Lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen, puh. 040 105 2002. Tulostettava hakemuslomake.

Suomi 100 vuotta tapahtumatuki. Tapahtumatukea voi hakea koko vuoden määrärahojen puitteissa. Lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen, puh. 040 105 2002. Hakulomake

Kaupunkilisä yhdistyksille. Kaupunkilisää myönnetään rekisteröityneelle yhdistykselle kiteeläisen työllistetyn palkkakustannuksiin. Kaupunkilisää voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, puh. 040 105 1018. Kaupunkilisähakemus yhdistyksille.

Kaupunkilisä yrityksille. Yrityksen on mahdollista hakea kaupunkilisää kiteeläisen pitkäaikaistyöttömän henkilön palkkakuluihin. Työntekijän pitää olla Kiteen kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta. Kaupunkilisää voi hakea jatkuvasti määrärahan puitteissa. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, puh. 040 105 1018. Lisätietoja kaupunkilisästä yrityksille

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Seppo Savolainen, puh. 040 105 1162.

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Sanna Oikarinen, puh. 040 105 1055.

Liikuntatoimen avustukset tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten järjestöjä sekä erityisryhmiä. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2017 osalta ovat haussa 22.11.2017 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18-vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2017 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua.  Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yksityistiekuntien avustukset. Peruskorjausavustus haettava 30.4.2017 kello 15 mennessä. Yksityistieavustus haettava 30.9.2017 kello 15 mennessä. Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Kauko Hirvonen, puh. 040 105 1206 ja yksityistiet-sivulta

MUUT AVUSTUKSET JA KUMPPANUUDET

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuus.