Aloitteet

Aloiteoikeus


Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (Kuntalaki 28 §)

Kansanäänestysaloite


Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. (Kuntalaki 31 §)

Asianosaisen tai kuntalaisen omassa asiassaan tekemä ehdotus ei ole yllä kuvattu aloite.

Anna palautetta palveluista tai tee aloite

Voit antaa sivun alalaidassa palautetta palveluista tai voit tehdä aloitteen sinulle tärkeässä asiassa.
 

Demokratia.fi

Löydä vaikuttamisen verkkopalvelut ja osallistu päätöksentekoon.

 

Anna palautetta tai jätä aloite

Auta meitä palvelemaan paremmin - anna palautetta tai jätä aloite!
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Yksilöivä teksti