Ajankohtaista

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet
 

Lue lisää>>

-------------------------------------------------------------------------------

Jässi-jätevesineuvonta jatkuu Kiteellä

Suomen Kylätoiminta ry:n toteuttama Jässi-jätevesihanke tarjoaa Pohjois-Karjalan kuntien alueella vakituisesti ja vapaa-ajan asutuille kiinteistöille maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa. Hankkeessa tarjotaan kiinteistökohtaista neuvontaa yhdessä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa valituilla vesiensuojelullisesti tärkeillä alueilla sekä yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta.

Kiteen kunnan alueella jätevesineuvontaa annetaan kesä-heinäkuun aikana. Jos kaipaat kiinteistöllesi tai alueesi tapahtumaan jätevesineuvontaa ota yhteyttä jätevesineuvojiimme ja sovi tapaaminen!

Jätevesineuvojat:
Jari Kurjonen
p. 045 112 9441
jari.kurjonen(at)jatevesihanke.fi

-------------------------------------------------------------------------------

Kalasta norppaturvallisesti Saimaalla

Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Saimaannorpan uhkatekijöitä ovat ilmaston lämpeneminen, kalapyydyskuolleisuus sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus. Näistä tekijöistä kalastus on sellainen, johon voimme välittömästi vaikuttaa. Siksi paras keino suojella saimaannorppaa on kalastuksen harjoittaminen norpalle turvallisilla pyydyksillä. Esite "Kalasta Norppaturvallisesti Saimaalla" löytyy tästä.

Kartat kalastuksen rajoitusaluista löytyvät osoitteesta mmm.fi/saimaannorppa.

Lisäksi Suomen kalatalouskeskuksen nettisivulta löytyy lisätietoa kalastuslupa-asioista, kalastusrajoituksista, kalojen rauhoituksista, norpasta jne.

-------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolaki määrää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Lokakuun alussa Kiteen kaupungin ympäristölautakunta hyväksyi vesihuoltolakiin perustuvat periaatteet, joilla tästä liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus.

Lue lisää>>
-------------------------------------------------------------------------------

Ilmoita ja löydä tietoa vieraslajeista vieraslajiportaalissa

Ennen valtakunnallisesti hajallaan ollut vieraslajitieto on nyt koottu yhteen kansalliseen vieraslajiportaaliin, keskitetysti kaikkien saataville. Osoitteessa www.vieraslajit.fi löytyy yleistietoa vieraslajeista, siellä voi tutustua haitallisten vieraslajien levinneisyyskarttoihin tai hakea apua esimerkiksi takapihan jättipalsamikasvuston torjuntaan.

Lue lisää>>
-------------------------------------------------------------------------------

Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelma valmistunut

Puruveden vesiensuojelun yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman maastokartoitus tehtiin kesällä 2013 ja kartoituksessa käytiin läpi koko valuma-alue. Tarkastukset kohdennettiin vesiensuojelun kannalta tärkeimmille alueille, joille esitettiin erilaisia vesiensuojeluratkaisuja.  Esitykset sisältävät mm. 350 hehtaaria kosteikko- ja pintavalutusalueita ja lukuisan määrän laskeutusaltaita ja patorakennelmia virtaamien ja eroosion hillitsemiseksi.  Puruveden Kesälahden alueelle on esitetty kosteikkoja ja pintavalutuskenttiä yhteensä 76 ha, laskeutusaltaita 45 kpl ja erilaisia patorakennelmia 44 kpl. Esitettyjen rakenteiden kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 800 000 euroa.

Lue lisää>>
--------------------------------------------------------------------------------

Jätelaki uudistui 1.5.2012

Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Laki kannustaa, ohjaa ja velvoittaa toimijoita vastuulliseen jätehuoltoon monin tavoin. Yksi merkittävimmistä periaatteista on etusijajärjestys.

Lue lisää >>
 --------------------------------------------------------------------------------

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva laki ja jätevesiasetus uudistuivat vuonna 2011


Lue lisää >>

Katso miten edetään asiassa askel askeleelta.
--------------------------------------------------------------------------------

Opas haja-asutuksen jätevesistä on uusiutunut

Tässä oppaassa kerrotaan uusista säädöksistä ja niiden soveltamisesta käytäntöön. Millaista puhdistustehoa vaaditaan eri tilanteissa? Ketkä voivat saada poikkeuksen käsittelyvaatimuksista? Millä teknisillä menetelmillä vaatimukset voidaan saavuttaa? Mitä lupia jätevesijärjestelmät edellyttävät?

Opas on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään tekemisiin haja-asutuksen jätevesihuollon kanssa. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa muun muassa jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakentajille, laitetoimittajille ja huoltoyrityksille sekä kunnan eri viranomaisille. Myös haja-asutusalueen kiinteistönomistajat hyötyvät julkaisusta pohtiessaan lainsäädännön vaatimuksia omalla kohdallaan.