Ajankohtaista


Kiteen varhaiskasvatuspalvelujen järjestelyt ja päivähoiton laskutus kesäaikana


Kesäaikana, 1.6.-31.8.2018, Kiteellä on käytössä ylimääräinen maksuhyvitys, mikäli lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi-kolme kuukautta ja mistä on ilmoitettu etukäteen kesäajan hoidontarpeen kartoituksen yhteydessä erillisellä lomakkeella 20.4.2018 mennessä. Lomakkeet on jaettu perheisiin varhaiskasvatuspaikoissa.

Tiedote Kiteen varhaiskasvatuspalvelujen järjestelyt ja päivähoidon laskutus kesällä 2018
 

Kiteen esiopetusjärjestelyt toimintavuotena 2018-2019

Lue koko tiedote esiopetusjärjestelyistä tästä (pdf)

Esiopetusta järjestetään erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla, Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä ja Hutsin koululla sekä Peltolan alueella Kellonsoittajantiellä toimivassa uudessa metsä- ja luontoeskarissa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla. Puhoksen ryhmä toimii ma-to klo 8.30-12.30, pe 8.30-11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma-to klo 9.00-13.00, pe klo 9.00-12.00.

Tulevien esikoululaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia seuraavasti:
Puhoksen ja Hummovaaran alueen vanhemmille Puhoksen koululla ti 27.3.2018 klo 16.00-17.00
Kesälahden vanhemmille Poukkuluoson koululla eskarin tiloissa ti 27.3.2018 klo 17.45-18.45
Päiväkoti Kiepin vanhemmille Kiepissä ke 28.3.2018 klo 16.45-17.45.
Kotihoidossa, perhepäivähoidossa ja päiväkoti Siilinpiilossa olevien lasten vanhemmille Kiteen lukion kabinetissa ke 28.3.2018 klo 18.00-19.00

Ennen esikoulupaikan vahvistamista vanhemmilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluaikaan, jolloin voidaan kartoittaa esioppilaan erityisen tuen tarve ja vanhempien toiveet esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavan muun hoidon järjestelyistä.

Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta tästä.
 

LiikuntaLoikka-projekti Kiteen varhaiskasvatuksessa 1.3.-31.12.2018


Kiteen varhaiskasvatuksessa on aloitettu 1.3.2018 LiikuntaLoikka-projekti, jonka aikana arvioidaan ja muokataan lasten liikkunnallista toimintaympäristöä ja koulutetaan henkilökuntaa. Projektin tavoitteena on lisätä lasten liikkumista ja kehittää henkilökunnan ja perheiden yhteistyötä.

Liikuntaloikkaprojektin esittely (ppt).

 

THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus Pohjois-Karjalassa
 

4-vuotiaiden lasten vanhemmille on postitettu 18.1.2018 tiedote THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksesta. Ohessa tutkimustiedotteet suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

Kiteen varhaiskasvatus toivoo, että mahdollisimman moni teistä 4-vuotiaiden lasten vanhemmista osallistuu tutkimukseen, sillä näin saamme hyvää tutkimustietoa palvelujen järjestämistä varten.

Avaa tästä alta tutkimustiedotteet:

Suomen kielellä

Venäjän kielellä

Englannin kielellä
 

Tiedote varhaiskasvatuksen maksulain muutoksista 1.1.2018 alkaen

Avaa tiedote tästä
 

Tiedote varhaiskasvatuspalvelujen käyttäjille

 
Kiteen kaupungin varhaiskasvatus on ottanut käyttöön Facebook-sivut, joilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä kerrotaan varhaiskasvatuksen toiminnasta. Facebook –sivut löytyvät osoitteesta: www.facebook.com/kiteenkaupunginvarhaiskasvatus/
 
Päiväkotien ja esiopetusryhmien työvuorosuunnittelun rytmitystä siirretään viikkoa myöhäisemmäksi siten, että Siun Sotella ja Kiteen kaupungin muilla työpaikoilla olevat vanhemmat ovat saaneet oman 3 viikon työvuoronsa ennen varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelua. Siirto tapahtuu viikolla 46, jolloin teemme yhden viikon työvuoron viikolle 48. Viikolla 47 palaamme 3 viikon rytmitykseen ja teemme työvuorot viikoille 49 – 51. 
 
Varhaiskasvatuksen yhteystietoja 13.11.2017 alkaen:
 
Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija Päivi Lappalainen p. 040 105 0215, ma–pe klo 9.00–11.00
- hakemusten käsittely ja lasten valinta 
- varhaiskasvatusmaksujen vahvistaminen
 
Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Jaana Mononen p. 040 105 0216
- päivähoitolaskutus ja tuloselvitykset
 
Päiväkotihoidon esimies Tiina Koskinen p. 040 105 0231
- Päiväkoti Kieppi
 
Va. perhepäivähoidon esimies Päivi Lappalainen p. 040 105 2108
- perhepäivähoito 
 
Varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen p. 040 105 0201
- Varhaiskasvatus palvelut
- Puhoksen ja Hutsin esiopetusryhmät
- Puhoksen päiväkoti
- Kesälahden päiväkoti